Η εταιρεία

Με έμπνευση την μοναδικότητα και την παγκόσμια αναγνωρισιμότητα  του τόσο ξεχωριστού ελληνικού καλοκαιριού γεννήθηκε η εταιρία Hellenic Summer.

Αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της είναι το χονδρικό εμπόριο παραδοσιακών ελληνικών προϊόντων, τροφίμων & ποτών και η ανάπτυξη καινοτομιών σε  εξοπλισμούς καταστημάτων μαζικής εστίασης-ψυχαγωγίας.

Αποστολή μας στη Hellenic Summer να δημιουργούμε ιδέες και να τις μετατρέπουμε σε εργαλεία για τον επαγγελματία, εμπορικές λύσεις που λειτουργούν και αποδίδουν.

Ήδη έχουν σχεδιαστεί και κατοχυρωθεί μέσω του ΟΒΙ στον O.H.I.M (Office for Harmonization in the Internal Market) πατέντες αντικειμένων χρήσης για εξοπλισμούς καταστημάτων εστίασης-ψυχαγωγίας καθώς και συσκευασίες όπως φιάλη ελαιόλαδου και βάζο μελιού.

Η Hellenic Summer αντιπροσωπεύει παράλληλα με ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα,
τα καινοτόμα προϊόντα
the shotdown | LazyTable | FlipFlap
Πρόκειται για χρηστικά αντικείμενα που βρίσκουν εφαρμογή ως εξοπλισμός καταστημάτων μαζικής εστίασης-ψυχαγωγίας και είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα.

Η εταιρία Hellenic Summer έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Ι.Κ.Ε