«Το LazyΤable είναι ένα πολύ πρακτικό accessory για τον καθένα στην παραλία»

Ρία, Λογίστρια σε εταιρία, Θεσσαλονίκη