«Για το the shotdown….θα παίξω εγώ το παιχνίδι»

Μίλτος, Ιδιοκτήτης café bar BARaki, Κ.Τούμπα, Θεσσαλονίκη